Lyžařský kurz 2017

Letošní zima přála zimním sportům, a tak se také studenti 1. a 2. ročníku vyššího stupně vodňanského gymnázia těšili, až po pololetních prázdninách vyrazí zdolávat krušnohorské svahy a opráší lyžařské dovednosti, které často dřímaly neprobuzeny od předešlého lyžařského kurzu. Mnozí Číst dále …

Ilustrační testy ČJ a MAT

Zadání ilustračních testů pro přijímací zkoušky nanečisto. Obsahují testový sešit a klíč k řešení. Pro čtyřleté obory CJL_IT-JPZ17_ctyrlete_testovy-sesit CJL_IT-JPZ17_ctyrlete_klic-reseni MA_IT-JPZ17_ctyrlete_testovy-sesit MA_IT-JPZ17_ctyrlete_klic-reseni Pro osmileté obory CJL_IT-JPZ17_osmileta_testovy-sesit CJL_IT-JPZ17_osmileta_klic-reseni MA_IT-JPZ17_osmileta_testovy-sesit MA_IT-JPZ17_osmileta_klic-reseni