O projektu

Každého jistě hned napadne Thomas Alva Edison, známý americký vědec, mezi jehož nejvýznamnější vynálezy patří fonograf a žárovka. V našem projektu se však nezabýváme objevy a vynálezy, jde nám především o komunikaci v anglickém jazyce. Co mají tedy náš projekt a T. A. Edison společného? Díky Edisonově žárovce se rozšířila elektřina po celém světě, přispěla k propojení dalekých kontinentů a rozšíření dnes nepostradatelné techniky (počítače, telefony…). Také angličtina je v současnosti jistým pojítkem. Díky angličtině jsme schopni  domluvit se a předávat si informace téměř po celém světě.

Vizí projektu je tolerance české společnosti k různým kulturám a národům, jejich příznivé společné soužití, omezení předsudků a stereotypů. Multikulturní atmosféra vyvolaná zahraničními stážisty oživuje výuku, zvyšuje zájem o studium cizích jazyků mezi žáky a učí je nebát se odlišností.

Tento projekt se na naší škole může realizovat díky studentské mezinárodní organizaci AIESEC (http://www.aiesec.cz/),  která zprostředkovává studentům praxi formou zahraničních stáží. Koordinátorkou projektu je Mgr. Petra Kochrdová.