Prostor, vybavení, materiály

Prostor, vybavení pro výuku a výukové materiály

Škola využívá k výuce jazyků dvě moderní speciálně zařízené jazykové učebny, které svým vzhledem a technickým vybavením poskytují studentům dostatečnou motivaci ke studiu nejen anglického jazyka. Obě jsou vybavené audiovizuální technikou (Robotel, CD, DVD, Smartboard, projektor, počítače, sluchátka…) a materiály k výuce cizích jazyků. Součástí vybavení je anglická knihovna.

Anglický jazyk se vyučuje:

PRIMĚ  –   KVARTĚ  podle učebnic Harmonize (OUP) a

v KVINTĚ –  OKTÁVĚ  podle učebnice NEW ENGLISH FILE 4th edition nebo INSIGHT 2nd edition,

které jsou využívány v sadách s pracovními sešity. Součástí učebnice jsou iTUTOR, DVD-ROM, iTools, iCHECKER a Project Online Practice materiály.

Rozsáhlou nabídku doplňují předplacené časopisy, které studenti měsíčně odebírají (Ready, Gate, Bridge), software pro výuku gramatiky a slovní zásoby, příručky k výuce reálií anglicky mluvících zemí, videa a poslechové materiály.