Vize školy

Moderní střední škola poskytující všeobecné vzdělání gymnaziálního typu.
Stabilní vzdělávací instituce se silným regionálním charakterem a osobitou identitou.
Škola, umožňující plnění náročných vzdělávacích, nadstandardní individuální přístup a kontaktové podmínky a prostředí ve výchově a vzdělávání.
Silná a stabilní škola v oblasti materiálně technického zázemí, lidských zdrojů a z toho se odvíjející nabídky vzdělávacích služeb a aktivit žákům školy.
Škola připravující úspěšné žáky pro jejich další vzdělávání, pro komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.
Škola rozvíjející osobnost každého žáka.
Svébytná a individuální komunitní škola pečující o regionalizmus.