Časová dotace NJ

sekunda 2 vyučovací hodiny týdně Mgr. Zdenka Vavrušková PhD.
tercie 3 vyučovací hodiny týdně Mgr. Michael Sekyrka
kvarta 3 vyučovací hodiny týdně Mgr. Zdenka Vavrušková PhD.
kvinta 3 vyučovací hodiny týdně Mgr. Michael Sekyrka
sexta 3 vyučovací hodiny týdně Mgr. Michael Sekyrka
septima 3 vyučovací hodiny týdně Mgr. Zdenka Vavrušková PhD.
oktáva 3 vyučovací hodiny týdně Mgr. Zdenka Vavrušková PhD.