Časová dotace NJ

sekunda 2 vyučovací hodiny týdně
tercie 3 vyučovací hodiny týdně
kvarta 3 vyučovací hodiny týdně
kvinta 3 vyučovací hodiny týdně
sexta 3 vyučovací hodiny týdně
septima 3 vyučovací hodiny týdně
oktáva 3 vyučovací hodiny týdně