Časová dotace AJ

prima 5 (AJ) J. Melounková, P. Kochrdová
sekunda 4 (AJ) P. Kochrdová, J. Melounková
tercie 3 (AJ) M. Čejková, J. Melounková
kvarta 3 (AJ) M. Čejková, P. Kochrdová
kvinta 3 (AJ) P. Kochrdová, J. Melounková
sexta 3+2 (AJ + KAJ) J. Melounková, P. Kochrdová + J. Melounková
septima 3+2 (AJ + KAJ) M. Čejková + M. Čejková
oktáva 3+2 (AJ + KAJ) M. Čejková, P. Kochrdová + M. Čejková