Spolupráce

  1. Britské centrum JU v ČB
  2. Divadelní centrum – www.divadelnicentrum.cz
  3. Oxford University Press – https://elt.oup.com
  4. Macmillans – http://macmillan.com/
  5. Gymnázium Strakonice ( okresní kolo olympiády v AJ)
  6. AIESEC –https://aiesec.cz/pro-skoly/
  7. Škola je zaregistrovaná na portále http://2016.testfest.cz/
  8. eTwinning – www.etwinning.net