Maturitní zkoušky – Jednotné zkušební schéma

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ A VÝBĚROVÉ ZKOUŠKY MATEMATIKA+ JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2018 VŠICHNI ŽÁCI S VÝJIMKOU ŽÁKŮ S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit. Přesný čas ukončení zkoušky je závislý na čase jejího zahájení. Datum Číst dále …