Metodik prevence, Výchovný poradce

Mgr. Marie Karfíková

marie.karfikova@zsgvodnany.cz, Telefon:  383 313 436

Pracoviště: budova gymnázia Bavorovská 1046, kabinet č. 6
 

Školní psycholog

Mgr. Marek Šulc

marek.sulc@zsgvodnany.cz, Telefon:  774 366 468

Pracoviště: budova školy Alešova 50, infocentrum podkroví

Pondělí                8:00 – 14:00      

Úterý                   8:00 – 13:00      

Středa                 8:00 – 14:00     

Individuální osobní konzultace pro rodiče a žáky po předchozí telefonické domluvě a emailovém potvrzení.

Služby školního psychologa jsou určeny všem, kteří se podílí na výchově a vzdělávání žáků naší školy:

 • žákům, rodičům, zákonným zástupcům
 • učitelům, pedagogickým pracovníkům a ostatním pracovníkům školy

Příklady témat, se kterými se mohou na školního psychologa obracet žáci:

 • jak se dobře učit
 • osobnostní rozvoj (podpora motivovaných žáků při dosahování cílů)
 • jak si budovat vztahy s ostatními (kamarádství nebo konflikty)
 • se vším, o čem si chtějí popovídat s odborníkem na chování a prožívání
 • jak se vypořádat s nepříjemnými pocity ve škole (strach, úzkost, trápení, nemoc)

Příklady témat se, kterými se mohou na školního psychologa obracet rodiče:

 • jak vytvářet kvalitní podmínky pro školní úspěšnost svého dítěte
 • jak se domluvit s vlastním dítětem na pravidlech
 • jak přispívat k efektivní komunikaci s učiteli
 • jak řešit výchovné potíže (neposlušnost, vzdor, konflikty)
 • jak řešit negativní prožívání dítěte (nežádoucí stavy a nálady)

Posláním školního psychologa je odborná a profesionální podpora.