Knihovna – děti a mládež

V kabinetě číslo 5 (oranžovém, v 1. patře) jsou k dispozici k zapůjčení následující knihy, viz link:

Seznam knih k zapůjčení.

Kdykoliv před vyučováním, o přestávce či po vyučování si přijďte, ráda vám poradím a knihu půjčím.

Zdenka Vavrušková