Tematický plán 4. VG

Český jazyk a literatura vyučující PhDr. Martin Schacherl PhD. učebnice Literatura – Učebnice pro 4. ročník  stř. škol (nakl. Didaktis), Čítanka 4- Věra Martinková a kol., Český jazyk pro 4.ročník gymnázií – Jiří Kostečka hodinová dotace 4 měsíc Tematický celek září Opakování – česká meziválečná próza Přehled autorů světové prózy 1.poloviny 20.st. Halasovská linie v české poezii 30.a 40.let, Fr.Halas, J.Orten, Skupina 42 Jazykověda a její složky, vzájemné vztahy mezi Číst dále …

Tematický plán 3. VG

Český jazyk a literatura vyučující Mgr. Marie Karfíková učebnice  Čítanka 3 – Věra Martinková a kol., Český jazyk pro 3. roč. gymnázií – Jiří Kostečka hodinová dotace 4 měsíc Tematický celek září Generace ruchovců a lumírovců (J. Zeyer – prolog dekadence) Opakování pravopisu Konec století, prokletí básníci Opakování pravopisu říjen Konec století – prokletí básníci, Moderna Úvod do skladby listopad Buřiči + P. Bezruč Experimentální próza Velké téma – velká Číst dále …

Tematický plán 2. VG

Český jazyk a literatura vyučující Mgr. Marie Karfíková učebnice Čítanka 2 – Věra Martinková a kol., Český jazyk pro 2. roč. gymnázií – Jiří Kostečka hodinová dotace 4 měsíc Tematický celek září 2. období národního obrození Opakování – preromantismus v evropské literatuře Romantismus ve světové literatuře Nauka o slovní zásobě ( lexikologie ) – 1. část Publicistický styl – úvod říjen Romantismus ve světové literatuře Nauka o slovní zásobě ( Číst dále …

Tematický plán 1. VG

Český jazyk a literatura vyučující Mgr. Marie Karfíková učebnice Čítanka 1- Věra Martinková a kol., Český jazyk pro 1.ročník gymnázií – Jiří Kostečka hodinová dotace 5 měsíc Tematický celek září Literární druhy a žánry, obsah a forma literárního díla, umělecké prostředky Základy interpretace uměleckého textu Úvod do stylistiky – 1. část říjen Nejstarší památky světového písemnictví Bible a její význam Antická literatura – řecká Úvod do studia jazyka Psychosociální aspekty Číst dále …

Tematický plán IV. NG

Český jazyk a literatura vyučující Mgr. Petra Dudáková učebnice Český jazyk pro ZŠ a víceletá gymnázia 9, Fraus hodinová dotace 5 měsíc Tematický celek září JAZYK Slovní zásoba a význam slova – opakování SLOH Úvod do učiva slohu, výklad LITERATURA Klasicistní literatura Preromantická literatura říjen JAZYK Rozvoj slovní zásobyVýznamové vztahy mezi slovy Rozvrstvení slovní zásoby SLOH Popis prac.postupu LITERATURA Romantismus ve světové a české literatuře listopad JAZYK Nauka o tvoření slov Číst dále …

Tematický plán III. NG

Český jazyk a literatura vyučující Mgr. Petra Dudáková učebnice hodinová dotace 4 měsíc Tematický celek září JAZYK Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoření slov Slova přejatá Projekt Zlepšuji se v pravopise SLOH Tvořivé slohové aktivity Jazykové styly, slohové postupy a útvary LITERATURA Život je pes – příběhy psané životem říjen JAZYK Pravopis přejatých slov Odchylky skloňování podstatných jmen cizího původu, skloňování cizích vlastních jmen Výslovnost přejatých slov Projekt Zlepšuji se Číst dále …

Tematický plán II. NG

Český jazyk a literatura vyučující Mgr. Marie Karfíková učebnice hodinová dotace 4 měsíc Tematický celek září JAZYK Nauka o významu slov Slova jednoznačná a mnohoznačná Slovo a sousloví, rčení Projekt Zlepšuji se v pravopise SLOH Vypravování  – opakování LITERATURA Mýtus, legenda říjen JAZYK Slovo a sousloví, rčení Synonyma a homonyma, slova citově zabarvená Odborné názvy Nauka o tvoření slov Projekt Zlepšuji se v pravopise SLOH Popis výrobku, prac. postupu –opak. LITERATURA Číst dále …

Tematický plán I. NG

Český jazyk a literatura vyučující Mgr. Marie Karfíková učebnice Český jazyk pro ZŠ a víceletá gymnázia 6, Fraus hodinová dotace 5 měsíc Tematický celek září JAZYK Tvarosloví Opakování slovních druhů Podstatná jména Projekt Zlepšuji se v pravopisu SLOH Vyplňování jednoduchých tiskopisů Jednoduché komunikační žánry (vzkaz, inzerát, objednávka) LITERATURA Pohádka říjen JAZYK Procvičování tvarů podstatných jmen podle vzorů Některé odchylky od pravidelného skloňování Projekt Zlepšuji se v pravopisu SLOH Jednoduché komunikační Číst dále …