Informační a výpočetní technologie

Informační a výpočetní technika se vyučuje jednohodinově od I. NG až do 3. VG. V maturitním ročníku je dotace předmětu dvouhodinová. Studenti získají představu o základním principu fungování počítače a periferních zařízení tak, aby samostatně dokázali určit vzniklé závady, případně je opravit.  Naučí se používat software pro efektivní tvorbu odborných prací a zpracovávat data do tabulek, vzorců a grafů. V hodinách rozvíjíme také tvůrčí činnosti, kdy studenti tvoří výstupy různých grafických koláží, prezentací či videa, a to samostatně i ve skupinách. Ve výuce klademe důraz na  bezpečné využívání internetu, chápání autorského zákona a hrozeb, které informační technologie přinášejí.