Science

Erasmus + SCIENCE

Searching Clue Innovations in Neighbourhood Countries’ Education 

Ve školním roce 2021/2022 byl schválen roční projekt, ve kterém učitelé přírodovědných předmětů naší školy spolupracují s polskými kolegy sdruženými pod Městským střediskem pro vzdělávání učitelů v Bydgoszczi. Projekt reaguje na výsledky mezinárodních šetření, která ukázala potřebu zlepšení úrovně dovedností studentů v přírodovědných předmětech za účelem jejich většího budoucího uplatnění. 

Hlavním cílem účastníků projektu je výměna zkušeností v oblasti kontextového učení STEM (ucelená výuka vědy, technologie, inženýrství a matematiky v souvislostech), získání praktických rad v badatelské výuce a sdílení užitečných výukových aplikací, metod a přístupů, které u studentů podporují rozvoj kritického a logického myšlení. 

Úvodní náplní projektu je vzájemné seznámení obou stran se vzdělávacím systémem druhé země. Dále se uskuteční dvě týdenní mobility, první v Bydgoszczi, druhá ve Vodňanech, v nichž hostující učitelé navštíví spolupracující školy. V čase mezi oběma mobilitami proběhne několik online konferencí, jejichž obsahem budou především interaktivní semináře zaměřené na online aplikace využitelné ve výuce. Vedlejším, nicméně rovněž významným cílem projektu je rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce, a to jak participujících učitelů, tak žáků.  

Výstupním dokumentem projektu by měla být publikace shrnující oboustranně získané zkušenosti včetně konkrétních metod a aktivit pro výuku přírodovědných předmětů. 

Mgr. Michaela Çakmak, PaedDr. Ivana Kalivodová 

 

Stránky partnerské organizace: 

https://moen.edu.bydgoszcz.pl/erasmus-science-m100,7420.html 

https://www.facebook.com/MOENBydgoszcz 

 

Publikované zprávy o projektu:  

Erasmus+ Science: Pobyt ve městě Bydgoszcz

Erasmus+ SCIENCE