Nejčastější dotazy

Je GV kvalitní škola?

Odpověď na tuto jednoduchou otázku je dosti složitá. Oblastí, podle kterých můžeme školu hodnotit, je celá řada a žádná škola nemůže ve všech oblastech zvítězit. Pokud budeme školu hodnotit podle plnění základních cílů – totiž vzdělávání a výchova, tak ANO, GV je školou kvalitní. Důkazem tohoto tvrzení je velmi vysoká úspěšnost v rámci státních maturit nebo pravidelné umístění studentů na předních příčkách okresních i krajských kol vědomostních soutěží MŠMT. V rámci celorepublikových srovnávacích testů dosahují nejlepší studenti GV předních příček. Studenti GV jsou často chváleni za své chování a vystupování při různých akcích, ať se již jedná o povinné školní exkurze nebo při zapojení do různých nepovinných či charitativních činností.
Velmi důležitá je pro nás skutečnost, že na GV studují i mladší sourozenci našich žáků a absolventů, což vnímáme jako projev spokojenosti s naší školou.

Zhorší se mi známky a později se nedostanu na školu?

Výuka na gymnáziu klade na studenty vyšší nároky než škola základní. Přičteme-li změnu prostředí, nový třídní kolektiv a noví učitelé s jiným stylem výuky, dojdeme k významné změně v životě studenta, která má často za následek zhoršení prospěchu. ANO, známky se často zhorší především v roce, kdy student přestoupí. Nejsou výjimečné případy, kdy si student zachová studijní průměr jako na ZŠ nebo se jeho známky během studia zlepší, v důsledku přizpůsobení se gymnaziálnímu systému.

V přijímacím řízení na střední nebo vysoké školy sehrávají známky malou roli. V minulosti většina škol stavěla přijímací řízení na studijních výsledcích studenta, ale v současnosti jsou mnohem důležitější vědomosti a dovednosti, které žák má. Jinými slovy: není tak důležité, jaké známky student má, důležité je to, co umí. Kritériem pro přijetí na SŠ nebo VŠ jsou dnes především různé testy (SCIO, KALIBRO, NSZ, Státní maturita), které stírají rozdílnost ve známkování jednotlivých škol a oceňují studentovy znalosti.
NE, horší známky neznamenají nižší šance při přijetí na SŠ nebo VŠ, protože rozhodují vědomosti. Protože je gymnázium ideálním typem školy pro všeobecné vzdělání.

Studium na GV je velmi náročné, budu mít čas i na své záliby?

Studium na gymnáziu je velmi náročné a zabere mnoho času. To ovšem neznamená, že při studiu na GV není možné rozvíjet i jiné zájmy. Naopak, mnoho studentů se věnuje uměleckým oborům na ZUŠ nebo intenzivně sportuje na nejvyšší úrovni. Snažíme se o podporu veškerých zájmů studentů a hledáme možnosti spojení studia a mimoškolních aktivit. ANO, při studiu na GV je možné se věnovat i svým koníčkům.

Obstojím v novém kolektivu?

Gymnázium Vodňany je škola rodinného typu, což znamená, že se snažíme o velmi individuální přístup a záleží nám na tom, aby se studenti v naší škole cítili bezpečně, spokojeně a pokud možno šťastně. Realizujeme proto programy, jejichž cílem je vytváření mezilidských vztahů nejen v rámci třídy, ale také celé školy. Snažíme se nejen vzdělávat, ale také vychovávat a vést studenty k hodnotám lidství, jako je pokora, sebeúcta a empatie. ANO, máme dobré zkušenosti se začleňováním studentů do kolektivu.

Mohu nastoupit na GV i z jiného ročníku (než je 5. a 9.) nebo v průběhu roku?

Gymnázim Vodňany je otevřeno všem zájemcům o studium, proto je možné na GV nastoupit i během roku, případně i mimo “klasické” ročníky. Podmínkou přestupu na GV je splnění podmínek, které určuje ředitel školy. ANO, přestup na GV je možný kdykoliv po splnění kritérií stanovených ředitelem školy.

Co když pro mne bude studium na GV příliš náročné nebo mne nebude zajímat?

Studenti na nižším stupni gymnázia (NG) mohou v posledním ročníku (odpovídajícímu 9. třídě ZŠ) zvážit přestup na méně náročné nebo více oborově specializované studium na SŠ, případně se během studia NG navrátit na základní školu. Studenti GV mohou také přejít na jinou školu nebo studijní obor, ovšem takovéto změny jsou poměrně vzácné.