Co je eTwinning?

eTwinning je aktivita Evropské komise, která podporuje spolupráci evropských škol prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Spolupráce může probíhat na několika úrovních: mezi učiteli, skupinami učitelů, žáky či celými třídami. Je příležitostí pro všechny mladé Evropany, kteří se mohou během studia účastnit vzdělávacího projektu s partnery z dalších evropských zemí. 

Nejprve je třeba si najít partnerskou školu na portálu www.eTwining.net nebo na některém z kontaktních seminářů, kterých se mohou vyučující zúčastnit. Dále je třeba zvolit si jazyk, ve kterém se bude v projektu komunikovat. (Na projektu je možné pracovat v jakémkoliv předmětu, cizí jazyk je pouze výhodou při domlouvání aktivit s partnerskou kšolou). Poté se domluví společné téma, nejlépe takové, které se hodí k našemu předmětu.  Lze též vyhledat projekt v nabídce podle věkové skupiny žáků, se kterými chceme pracovat. Na projektu může spolupracovat více vyučujících z jedné školy, čím se využije možnost mezipředmětového vyučování. Účast v projektu by měla být pro žáky zajímavá a přínosná.

Práce na projektu může vyústit v dlouhodobější spolupráci či výměnné pobyty. Přínosem je také zlepšení znalosti cizího jazyka, zdokonalení metod učení, navázání nových kontaktů.

Do projektů je zapojena většina členských států Evropské unie – Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. Dalšími účastníky jsou Albánie, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Srbsko a Turecko.

Do aktivity eTwinning Plus jsou zapojené také země sousedící s Evropou – Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldávie, Ukrajina a Tunisko. Posledním státem, který se k eTwinningu připojil, je Jordánsko.