Vzdělávací obsah předmětu NJ

Vzdělávací obsah předmětu je rozšiřován o mimovyučovací aktivity, především o:

 1. konverzační soutěže v NJ ve spolupráci s DDM
 2. účast na soutěžích – např. Hueber, Best in Deutsch
 3. projektová výuka – Němčina s divadlem ve spolupráci s organizací Čojč
 4. výuka v blocích https://gymnaziumvodnany.cz/2017/01/02/vyuka-v-blocich-cizi-jazyky/
 5. výměnné pobyty –
  1. Na nižším stupni Gymnázia Vodňany probíhá již od roku 2010 výměna s partnerskou školou Ferenc Kazinczy v maďarském městě Nyíregiháza. Studenti naší školy jezdí do Maďarska, kde pro ně naši partneři připraví program seznamující je s krásami své země (prohlídka Parlamentu v Budapešti, návštěva termálních lázní, zoologické zahrady atd.). Studenti jsou ubytováni v rodinách. Následující rok přijíždějí k nám recipročně studenti z Maďarska a poznávají krásy naší země (Praha, Technické muzeum, Škoda Auto Mladá Boleslav). Letos přijedou naši maďarští hosté do Čech a pobudou zde od 28. května do 2. června. Výměny se účastní studenti současné kvarty.
  2. Novou partnerskou školou našeho gymnázia je pro rok 2018/2019 Oberschule v německé Pause. Pro následující rok je již domluvena výměna 13 žáků vyššího gymnázia, kteří by v září měli odjet do Pausy a poznávat krásy bývalého východního Německa (Drážďany, Thüringen, atd). V následujícím roce by pak měli němečtí studenti přijet k nám a seznámit se s kulturou a pamětihodnostmi naší země (Praha, České Budějovice – exkurze Budvar atd.)
 6. Nejvýznamnější aktivitou naší školy je možnost zahraničního studia v rámci projektu Euregio. Vybraní studenti mohou strávit jeden školní rok na jednom z bavorských gymnázií a zdokonalit se tak nejen v německém jazyce, ale také poznat reálie dané země. V tomto školním roce studuje studentka naší školy na Gymnáziu Zwiesel, pro následující rok byl již vybrán nový student.
 7. poznávací pobyty
 8. animační hodiny ve spolupráci s organizací Tandem https://gymnaziumvodnany.cz/2016/09/27/kousne-te-nemcina/
 9. animační hodiny a exkurze v Goethe centru v Českých Budějovicích
 10. příprava na jazykové zkoušky:

Goethe-Zertifikat A2: 2.200,- Kč
Goethe-Zertifikat B1: 3.500,- Kč
Goethe-Zertifikat B1 Modul Lesen: 1.050,- Kč
Goethe-Zertifikat B1 Modul Hören: 1.050,- Kč
Goethe-Zertifikat B1 Modul Schreiben: 1.050,- Kč
Goethe-Zertifikat B1 Modul Sprechen: 1.050,- Kč