Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole

Odkaz na digitální přihlašovací portál

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 (8-leté)

Termín konání jednotné zkoušky:

 16.04.2024 (1. termín) 

 17.04.2024 (2. termín)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů na obor 79-41-K/81 Gymnázium (8-leté) – 30 žáků

Přijímací řízení 2024, osmiletý obor, krátká verze –  ke stažení


Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 (4-leté)

Termín konání jednotné zkoušky:

 12.04.2024 (1. termín)

 15.04.2024 (2. termín)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů na obor 79-41-K/41 Gymnázium (4-leté) – 30 žáků

Přijímací řízení 2024, čtyřletý obor krátká verze–  ke stažení

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce