Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole do 1. března 2023.

  •  

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 (8-leté)

Termín konání jednotné zkoušky:

17. 4. 2023 (1. termín)

18. 4. 2023 (2. termín)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů na obor 79-41-K/81 (8-leté) – 30 žáků

Kritéria 8 letý obor –  ke stažení


Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 (4-leté)

Termín konání jednotné zkoušky:

13. 4. 2023 (1. termín)

14. 4. 2023 (2. termín)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů na obor 79-41-K/41 Gymnázium (4-leté) – 30 žáků

Kritéria 4 letý obor –  ke stažení