Projekty a publikace

ŠKOLA BEZ BARIÉR Projekt: grantové řízení Oranžové schody, Nadace ČEZ Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015 – 31. 7. 2015 Celkový rozpočet nadačního příspěvku: 254 100,-Kč Publicita projektu Správní rada Nadace Čez schválila poskytnutí nadačního příspěvku Gymnáziu, Vodňany, Bavorovská 1046 v rámci projektu Škola bez bariér v grantovém řízení Oranžové schody 2015 ve výši 254.100,-Kč. Gymnázium Vodňany využije částku pro zakoupení plošiny a stane se tak plně bezbariérovou školou. PhDr. Martin Schacherl, Číst dále …

Školní aktivity

Gymnázium Vodňany realizuje během roku mnoho akcí různého charakteru. V následujícím přehledu jsou uváděny nejvýznamnější činnosti, které se uskutečňují pravidelně a chápeme je již jako tradiční pro GV.  Slavnostní přijetí prvních ročníků Studenti nastupující do prvního ročníku NG a VG jsou s rodiči uvítáni na radnici města Vodňany, kde obdrží pamětní list od zástupce města Vodňany jakožto zřizovatele školy.     Adaptační kurz Je určený prvním ročníkům. Kurz slouží k poznání Číst dále …

Informace

Korespondenční adresa: Základní škola a Gymnázium Vodňany Alešova 50 389 01 Vodňany Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou IČ: 63289938 Zřizovatel Název: Město Vodňany Adresa: Náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany Přehled oborů poskytovaných školou 79-41-K/81, Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 roků 79-41-K/41, Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 roky

Historie

Gymnázium Vodňany svou existencí navazuje na dlouholetou tradici vodňanského všeobecného středoškolského vzdělávání, která sahá hluboko do 50. let 20. století. Historie Gymnázia ve Vodňanech se datuje od roku 1952. V tomto roce byla zřízena při základní škole v dnešní Alešově ulici první třída budoucí Jedenáctileté střední školy, do jejíhož čela byl jmenován ředitel Tomáš Jebavý. Sídlem nově vzniklé „jedenáctiletky“ se stala budova dnešní ZŠ Alešova. Historicky první maturitní zkoušky skládali studenti Číst dále …