Školní aktivity

Gymnázium Vodňany realizuje během roku mnoho akcí různého charakteru. V následujícím přehledu jsou uváděny nejvýznamnější činnosti, které se uskutečňují pravidelně a chápeme je již jako tradiční pro GV.    Slavnostní přijetí prvních ročníků Studenti nastupující do prvního ročníku NG a Číst dále …

Informace

Korespondenční adresa: Základní škola a Gymnázium Vodňany Alešova 50 389 01 Vodňany Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou IČ: 63289938 Zřizovatel Název: Město Vodňany Adresa: Náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany Přehled oborů poskytovaných Číst dále …

Historie

Gymnázium Vodňany svou existencí navazuje na dlouholetou tradici vodňanského všeobecného středoškolského vzdělávání, která sahá hluboko do 30. let 20. století. První dochované maturitní tablo je již z roku 1939. Historie Gymnázia ve Vodňanech se datuje od roku 1952.V tomto roce Číst dále …