Projekty a mimoškolní nabídky

Projekty a mimoškolní nabídky s komunikačním jazykem AJ

  1. Edison – projekt, jehož cílem je zvyšování mezikulturní vzdělanosti u mladých lidí, je realizován organizací AIESEC – mezinárodní studentská organizace zabývající se rozvojem leadershipu u mladých lidí prostřednictvím zahraničních stáží a samotným členstvím v organizaci – https://aiesec.cz/pro-skoly/
  2. Divadelní a filmová představení – http://www.divadelnicentrum.cz
  3. Jazykové soutěže ( olympiády, Best in English…) – http://bestinenglish.org/ (Best in English, Olympiáda v AJ pro NG, Olympiáda v AJ pro VG)
  4. eTwinningové projekty
  5. Erasmus+ – výměnné pobyty a spolupráce se zahraničními školami
  6. Certifikace Microsoft – používání Office 365 a následné složení zkoušky v anglickém jazyce