Rozšířená nabídka v rámci výuky AJ

 1. individuální přístup a konzultace pro studenty
 2. individuální práce s nadanými studenty
 3. projektové studium, výuka jazyků v blocích
 4. půjčování knih studentům z anglické knihovny (https://gymnaziumvodnany.cz/?page_id=2457)
 5. školení k ústním a písemným maturitním zkouškám pro pedagogy
 6. další vzdělávání pedagogických pracovníků
 7. registrace na mezinárodní zkoušky
  1. PET (Preliminary English Test) –  úroveň B1
  2. FCE (First Certificate in English) – úroveň B2
  3. CAE (Certificate in Advanced English) – úroveň C1
 8. tradice oslav anglosaských svátků (např. Halloween….)
 9. podpora krátkodobých i dlouhodobějších pobytů našich studentů v zahraničí
 10. krátkodobé zahraniční výjezdy v rámci projektu Erasmus+ pro skupiny
 11. dlouhodobé zahraniční výjezdy v rámci projektu Erasmus+ pro jednotlivce
 12. výměnné pobyty v partnerských městech v zahraničí