Rozšířená nabídka v rámci výuky AJ

 1. individuální přístup a konzultace pro studenty
 2. individuální práce s nadanými studenty
 3. projektové studium, výuka jazyků v blocích
 4. půjčování knih studentům z anglické knihovny (…..link)
 5. školení k ústním a písemným maturitním zkouškám pro pedagogy
 6. další vzdělávání pedagogických pracovníků
 7. registrace na mezinárodní zkoušky
  1. PET (Preliminary English Test) – 2900,- Kč – úroveň mírně pokročilá
   – Nejbližší termín zkoušky: 26.5.2017 (ústní část: 26.5.2017)
   – Termín registrace: do 21.4.2017
   – Pozdní registrace: 22.4. – 4.5.2017
  2. FCE (First Certificate in English) – 4450,- Kč – úroveň středně pokročilá
   – Nejbližší termín zkoušky: 4.3.2017 (ústní část: 2.3.2017)
   – Termín registrace: do 27.1.2017
   – Pozdní registrace: 28.1. – 9.2.2017
  3. CAE (Certificate in Advanced English) – 4650,- Kč – úroveň pokročilá
   – Nejbližší termín zkoušky: 1.3.2017 (ústní část: 2.3.2017)
   – Termín registrace: do 27.1.2017
   – Pozdní registrace: 28.1. – 8.2.2017
 8. tradice oslav anglosaských svátků (např. Halloween….)
 9. podpora krátkodobých i dlouhodobějších pobytů našich studentů v zahraničí