Ruský jazyk

Výuka ruského jazyka probíhá v rámci nepovinných předmětů.

Vyučující: Mgr. Petra Kochrdová