Rozvrhy hodin 2017/18

Základní škola a Gymnázium Vodňany  1.  (Mgr. Kochrdová Petra) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7:05- 7:50 8:00- 8:45 8:55- 9:40 10:00-10:45 10:50-11:35 11:45-12:30 12:35-13:20 13:25-14:10 14:15-15:00 15:10-15:55 Pondělí MAT ZEM Aj (AJP) Aj (AJP) EV EV   EV Hyn (I.) Hrd (I.) Koch (Jaz2) Koch (Jaz2) Jil (I.) Jil (I.) Jil (4.) Aj (AJZ) Aj (AJZ) Hyn (III.) Hyn (III.) Úterý BIO MAT ČJL DĚJ TV (12H) TV (12H) Tru (I.) Hyn (I.) Číst dále …

Výuka v blocích – Geografické zajímavosti

Která hora je nejvyšší? Záleží, jak vnímáme pojem nejvyšší hora: Podle nadmořské výšky je nejvyšší horou Džomolangma neboli Sagarmátha s 8848 m (někdy také 8850 m). V Evropě je hora známá jako Mount Everest, když je pojmenována po britském geodetovi George Everestovi, který první určil její nadmořskou výšku. Prvními lidmi na vrcholu se stali v roce 1953 Edmund Hillary a Tenzing Norgay. Pro někoho může být nejvyšší horou Mauna Kea. Přestože tato havajská Číst dále …

Výuka v blocích – chemie

Logickým pokračováním minulých bloků na téma skupenství látek, bylo téma pohybu částic. Vysvětlili jsme si jednotlivé druhy pohybu a našli jejich příklady v praxi. Popsali jsme nepřímé důkazy pohybu částic, jako jsou Brownův pohyb, difúze, osmóza a využití pohybu částic v chromatografii. Inspirováni výukovými videi jsme si vyzkoušeli difúzi inkoustu v teplé a studené vodě, osmózu, kde polopropustnou membránou byla brambora, pozorovali jsme pohyb barvy nanesené na křídě ponořené do lihu. Těšíme se Číst dále …

Výuka v blocích – cizí jazyky

Tentokrát jsme předvánoční blok věnovali německým projektům. Prvním projektem byla příprava pozvánky, kuchařské knihy a pohoštění na narozeninovou oslavu. Druhým bylo plánování třídního výletu, vyhledávání zajímavých lokalit  ve Švýcarsku a popis trasy. Začali jsme praktickou částí – přípravou pohoštění  a vyhledáváním turistických cílů ve Švýcarsku. Mladší žáci se rozdělili do několika menších skupin a každá skupina z připravených surovin vykouzlila mnoho dobrot – viz přiložené fotografie. Starší studenti si nejprve Číst dále …

Výuka v blocích – zeměpis

Prosincový výukový blok ze zeměpisu jsme tentokrát věnovali českým sopkám. Nejprve jsme zhlédli dokumentární film Vzpomínky na sopky. Následně jsme diskutovali o zajímavostech, významu či nebezpečí sopečné činnosti. Ve druhé polovině bloku jsme za využití podrobných mopových děl vytvářeli model hory Říp. Studenti prokázali nejen svou inteligenci, ale především šikovné ruce. Jak se jejich práce povedla, můžete posoudit na přiložených fotografiích. Nakonec jsme dali slovo významnému českému geologovi Václavu Cílkovi Číst dále …

Výuka v blocích – Chemie

Žáci prvního ročníku nižšího gymnázia si v rámci blokové výuky zvolili předmět chemie, ač jeho výuka pro ně začíná až v ročníku druhém. Proto jsme navázali na rozhraní chemie s fyzikou a v průběhu čtyř hodin jsme pronikli do tajů zkoumání látek, těles a jejich vlastností. Zaměřili jsme se na proměny skupenství – každý žák si vytvořil svůj plakát, ve kterém jsme si popsali a nakreslili jednotlivé skupenské stavy. V praktické části jsme si ověřili Číst dále …

Výuka v blocích – Biologie

Dne 25.10. se  vybraní studenti primy až septimy v rámci výuky v blocích připravovaly na biologickou olympiádu. V první části se věnovali mikroskopování různých botanických preparátů, v druhé části pak přípravě na poznávačku rostin, živočichů a hub. Součástí byla i příprava na teoretickou část soutěže. Mgr. Jaroslav Truhlář Protokol – biologický blok

Výuka v blocích – Zeměpis VG

Zeměpisný blok byl zaměřen na opakování geografických vědomostí a dovedností. Studenti vyššího gymnázia vytvořili týmy, jejichž členové si mohli svoje znalosti ověřit v rámci několika soutěží. Zhruba v půlce bloku jsme zapojili do práce také ruce a pokoušeli se vymodelovat z hlíny známé cíle turistického ruchu, a tak se můžete pokochat pohledem na takové skvosty světové architektury, jako jsou hliněná mešita v Timbuktu, římský akvadukt v Pont du Gard či selské baroko v Holašovicích. Bruselské Atomium Číst dále …