Kritéria přijímacího řízení pro šk. rok 2018/2019

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 (8-leté) Termín konání jednotné zkoušky: 13. 4. 2018 (1. termín) 17. 4. 2018 (2. termín) Předpokládaný počet přijímaných uchazečů obor 79-41-K/81 (8-leté) – 30 žáků Kritéria přijímacího řízení pro 8-letá gymnázia – 2018/2019 – pdf ke stažení Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 (4-leté) Termín konání jednotné zkoušky: 12. 4. 2018 (1. termín) 16. 4. 2018 (2. termín) Předpokládaný počet přijímaných uchazečů obor 79-41-K/81 (4-leté) Číst dále …

Ilustrační testy ČJ a MAT

Zadání ilustračních testů pro přijímací zkoušky nanečisto. Obsahují testový sešit a klíč k řešení. Pro čtyřleté obory CJL_IT-JPZ17_ctyrlete_testovy-sesit CJL_IT-JPZ17_ctyrlete_klic-reseni MA_IT-JPZ17_ctyrlete_testovy-sesit MA_IT-JPZ17_ctyrlete_klic-reseni Pro osmileté obory CJL_IT-JPZ17_osmileta_testovy-sesit CJL_IT-JPZ17_osmileta_klic-reseni MA_IT-JPZ17_osmileta_testovy-sesit MA_IT-JPZ17_osmileta_klic-reseni

Kritéria přijímacího řízení 2017/2018 – osmileté studium

 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM VODŇANY  ŠKOLNÍ ROK 2017/2018   KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE DO OBORU VZDĚLÁNÍ 79-41-K/81 GYMNÁZIUM, OSMILETÉ STUDIUM, DENNÍ FORMA   TERMÍNY A PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ Termíny konání jednotné zkoušky  Obor 79-41-K/81 – Gymnázium (8-leté) 12. 5. 2017 (náhradní termín pro uchazeče, kteří nekonali PZ v 1. kole)  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: obor 79-41-K/81 – Gymnázium (8-leté)  30 žáků Číst dále …

Kritéria přijímacího řízení 2017/2018 – čtyřleté studium

 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM VODŇANY  ŠKOLNÍ ROK 2017/2018   KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE DO OBORU VZDĚLÁNÍ 79-41-K/41 GYMNÁZIUM, ČTYŘLETÉ STUDIUM, DENNÍ FORMA   TERMÍNY A PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ Termíny konání jednotné zkoušky  Obor 79-41-K/41 – Gymnázium (4-leté) 12. 5. 2017 (náhradní termín, pro uchazeče, kteří nekonali PZ v 1. kole)  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: obor 79-41-K/41 – Gymnázium (4-leté)  20 žáků Číst dále …

Přijímací zkoušky nanečisto

  25. 1. 2017 08,00 – 11,30 hodin Bavorovská 1046, areál gymnázia Pro osmiletý obor (po 5. ročníku ZŠ) Pro čtyřletý obor (po 9. ročníku ZŠ) Český jazyk a literatura, 60 minut (8,20 – 9,20 hodin, administrace od 08,00 hodin) Matematika, 70 minut (10,20 – 11,30 hodin, administrace od 10,00 hodin) PŘIHLÁŠKY DO 20. 1. 2017, na adresu kancelar.gymnazium@zsgvodnany.cz (uvést – jméno, příjmení, datum narození, základní školu) Povolené pomůcky – psací potřeby (propiska, Číst dále …

Příklady testových úloh

Příklady testových úloh pro uchazeče o studium na osmiletých, šestiletých a čtyřletých gymnáziích – ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Příklady testových úloh pro uchazeče o studium na osmiletých, šestiletých a čtyřletých gymnáziích – MATEMATIKA

Proč studovat na GV

škola rodinného typu s přátelskou atmosférou a individuálním přístupem gymnázium je nejlepším typem školy k získání všeobecného vzdělání stipendium pro studenty s výborným prospěchem možnost zahraniční stáže možnost zdarma vycestovat na výměnný pobyt v rámci sítě partnerských škol jsme projektovým partnerem Jihočeské univerzity mnoho školních akcí v průběhu studia

Nejčastější dotazy

Je GV kvalitní škola? Odpověď na tuto jednoduchou otázku je dosti složitá. Oblastí, podle kterých můžeme školu hodnotit, je celá řada a žádná škola nemůže ve všech oblastech zvítězit. Pokud budeme školu hodnotit podle plnění základních cílů – totiž vzdělávání a výchova, tak ANO, GV je školou kvalitní. Důkazem tohoto tvrzení je velmi vysoká úspěšnost v rámci státních maturit nebo pravidelné umístění studentů na předních příčkách okresních i krajských kol vědomostních Číst dále …