Vyučující

 

 

Učitelé

Předměty

Mgr. et Bc. Bukačová Iva výtvarná výchova, občanská výchova
kancelář ZŘŠ Alešova
tel: 601 365 446
Mgr. Čejková Milena anglický jazyk, český jazyk a literatura
kabinet č. 7
milena.cejkova@zsgvodnany.cz
tel: 383 313 437
Mgr. Chocholová Květa zeměpis, občanská výchova
kabinet č. 4
kveta.chocholova@zsgvodnany.cz
tel: 383 313 434
Mgr. Hunešová Klára matematika, fyzika
kabinet č. 8
klara.hunesova@zsgvodnany.cz
tel: 383 313 438
PaedDr. Kalivodová Ivana matematika, fyzika
kabinet č. 8
ivana.kalivodova@zsgvodnany.cz
tel: 383 313 438
Mgr. Karfíková Marie český jazyk a literatura, německý jazyk
kabinet č. 6
marie.karfikova@zsgvodnany.cz
tel: 383 313 436
Mgr. Kochrdová Petra anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, čeština jako cizí jazyk
kabinet č. 5
petra.kochrdova@zsgvodnany.cz
tel: 383 313 435
Mgr. Çakmak Michaela matematika, chemie
kabinet č. 8
michaela.kovarikova@zsgvodnany.cz
tel: 383 313 438
Mgr. Kubelka Eduard tělesná výchova
kabinet TV – budova ZŠB č. 46
eduard.kubelka@zsgvodnany.cz
tel: 383 313 431
Malečová Monika asistentka pedagoga v 2.VG
kabinet č. 10
monika.malecova@zsgvodnany.cz
tel: 383 313 442
Mgr. Melounková Jitka anglický jazyk, tělesná výchova
kabinet č. 5
jitka.melounkova@zsgvodnany.cz
tel: 383 313 435
Mgr. Polák Luděk zeměpis, výpočetní technika
kabinet č. 4
ludek.polak@zsgvodnany.cz
tel: 383 313 434, (IKT centrum 383 313 441)
ThLic. Prokeš Josef občanská výchova/základy společenských věd, náboženství
josef.prokes@zsgvodnany.cz
tel: 383 313 435
Mgr. Randáková Andrea dějepis, německý jazyk
kabinet č. 7
andrea.randakova@zsgvodnany.cz
tel: 383 313 437
Mgr. Sekyrka Michael německý jazyk, dějepis
kabinet č. 6
michael.sekyrka@zsgvodnany.cz
tel: 383 313 436
doc. PhDr. Schacherl Martin, Ph.D. český jazyk a literatura, občanská výchova/ základy společenských věd, tělesná výchova
kancelář zástupce ředitele
martin.schacherl@zsgvodnany.cz
tel: 383 313 432
Mgr. Truhlář Jaroslav biologie, chemie
kabinet č. 8
jaroslav.truhlar@zsgvodnany.cz
tel: 383 313 438
Mgr. Vavrušková Zdenka, Ph.D. český jazyk a literatura, německý jazyk
kabinet č. 5
zdenka.vavruskova@zsgvodnany.cz
tel: 383 313 435