Mgr. Sekyrka Michael

Třídní učitel 3.VG

Zastupující třídní učitel 2.VG

Předseda předmětové komise (ZEM-DĚJ-IVT, TV)

Spolupráce s partnerskými školami v zahraničí

Organizace jazykových soutěží NJ pro VG

SKS (DĚJ)


Oblíbená kniha: S Bohem v Rusku

Oblíbený film: Popieluszko-svoboda je v nás

Oblíbení autoři: Karel Klostermann, Miloš Doležal, Luděk Navara, Stanislav Motl, Eduard Stehlík, Jindřich Šimon Baar