Vzdělávací obsah předmětu + vyučující

Vzdělávací obsah předmětu je rozšiřován o mimovyučovací aktivity, především o:

  1. poznávací a vzdělávací exkurze do anglicky mluvících zemí (Brighton)
  2. výměnné pobyty
  3. návštěvu Britského centra v Českých Budějovicích
  4. účast žáků v jazykových soutěžích
  5. filmová či divadelní představení v anglickém jazyce
  6. v případě úspěšných jednání s partnery v jiných zemích uskutečňuje škola i mezinárodní studentské projekty (Erasmus,….)
  7. v rámci výuky jsou studenti systematicky připravováni na mezinárodní zkoušky:

Cambridge English Preliminary                 (PET, úroveň B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky),

Cambridge English First                              (FCE, úroveň B2 dle Společného referenčního rámce pro jazyky),

Cambridge English Advanced                    (CAE, úroveň C1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky).

Vyučující anglické ho jazyka:

Mgr. Kochrdová Petra

Mgr. Melounková Jitka

Mgr. Čejková Milena

Mgr. Remešová Jana