Mgr. Karfíková Marie

Školní metodik prevence

Výchovný poradce školy

Koordinátor inkluze

Správce žákovské knihovny

Kronika školy

Ročenka školy

Koordinátorka Adopce na dálku

Spolupráce s partnerskými školami v zahraničí


Oblíbené knížky:

J. Irving – Modlitba za Owena Meanyho, K. Legátová  – Želary, Jozova Hanule, K. Tučková – Žítkovské bohyně, T. Morrisonová – Velmi modré oči, P. Coelho – Veronika se rozhodla zemřít, A. Doerr – Jsou světla, která nevidíme