PROJEKT ERASMUS „FRESSH!“

Erasmus logo

O projektu

Ve školním roce 2019-2020 jsme spolu s dalšími zeměmi – Španělsko, Portugalsko, Řecko a Bulharsko žádali o schválení dvouletého projektu na 2020-2022 s názvem Growing up with healthy knowledge: Food, Recipes, Sports, Sustainability, and Health (FRESSH!). Žádost byla schválena. Vybraní studenti našeho gymnázia by tedy měli mít díky projektu možnost poznávat cizí země, kultury, pracovat v týmech na společných projektech a získávat nové zkušenosti, nejen jazykové. V pětičlenných týmech by se 20 studentů nynější kvarty mělo postupně vypravit do partnerských zemí, kde se mají zapojit do nejrůznějších projektových aktivit, jejichž témata se budou „točit“ především kolem zdravého životního stylu, zdravého jídla, sportu, ale také národní kuchyně, udržitelnosti přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí. Paleta je tedy vskutku pestrá.

Prozatím jsme kvůli covidu na projektu pracovali jen ve škole a s partnerskými zeměmi jsme se spojili na dálku pouze online. Jediným výjezdem bylo setkání koordinátorů ve španělském Vigu, které proběhlo na přelomu června a července 2021.

Uskutečněné projektové aktivity

S žáky pracujeme průběžně na mnoha aktivitách. Velkou motivací jsou pro ně právě slibované výjezdy do atraktivních zemí.

Od září 2020 si naši žáci vyměnili se zahraničními žáky videa a dopisy, v nichž se navzájem představili – v angličtině i němčině. Během rotační výuky a kroužku NJ jsme také pro naše partnerské země vytvářeli krásná online vánoční přání a PF-ky. Někteří žáci si také procvičili cizí jazyky, když vytvářeli fotorecepty na typická česká vánoční jídla.

Na podzim proběhl také projekt „Recycling“, při němž žáci vytvářeli v hodinách cizích jazyků a estetické výchovy krásné projekty na téma pohádka za použití starých materiálů (např. ze staré knihy, hraček, časopisů, kartonů, krabic, obalů apod.). Opět byla díla opatřena texty v češtině, němčině, angličtině i jiných jazycích, někteří je zpracovávali i ve formě QR kódů. Projekt ve škole nám přerušila distanční výuka, nicméně všichni žáci dokončili své práce doma a do školy je přinesli.

Dále proběhla online soutěž o nejlepší logo projektu Fressh!, nejprve se vybíralo nejlepší logo vytvořené žáky českého teamu, poté se volilo nejlepší logo z jednotlivých zemí. Velkou radostí a povzbuzením bylo pro náš team vítězství českého loga pro celý mezinárodní projekt. České logo Karoliny Viličkové nyní zdobí veškerou „administrativu“ projektu Fressh!.

Dne 17. 12. 2020 se žáci mohli konečně poprvé setkat – alespoň online. Od 11:50 probíhal v jazykové učebně cca hodinový online meeting, při němž se poprvé účastníci projektu viděli naživo a mohli si anglicky zakonverzovat. Přestože byli někteří žáci doma, někteří ve škole, jiní již na prázdninách, podařilo se nakonec spojit s žáky a učiteli ze Španělska, Portugalska i Bulharska.

Při další projektové aktivitě vznikla zdravá kuchařka v češtině-němčině-angličtině Honey cookery book.

Během distanční výuky probíhali i sportovní aktivity, žáci dostávali různé výzvy. Například ve spolupráci s vyučujícím tělocviku žáci po částech běželi maraton (chlapci celý, děvčata půlmaraton) a vedli si k tomu sportovní deník, kam zapisovali své denní výkony.

Po návratu do školních lavic jsme v červnu tvořili při kroužku NJ wordcloudy na téma Ochrana životního prostředí/Ekologie. Cloudy se skládají ze slov v češtině, němčině a angličtině, ale také v jazycích našich projektových partnerů, takže ve španělštině, portugalštině, řečtině a bulharštině. Žáky velmi bavilo vyhledávat a poznávat slovní zásobu těchto zemí, obzvláště pak slova bulharská psaná jiným písmem.

V aktivitách budeme pokračovat i ve školním roce 2021-2022. Věříme však, že žáci budou moci konečně „vyjet“ a seznamovat se se zahraničními žáky, zeměmi a jejich kulturami „face-to-face“.

Projekt je dvouletý, ale z důvodu posunutí původních termínů mobilit kvůli koronavirové pandemii bylo požádáno o prodloužení, což se podařilo.

Setkání koordinátorů ve Španělsku

Ač jsme tomu moc nevěřily, podařilo se na začátku letních prázdnin uskutečnit setkání koordinátorů projektu Erasmus Fressh! ve španělském Vigu, tedy poprvé naživo. Sešly jsme se v hojném počtu, dvě učitelky z každé země: ze Španělska, z Řecka, z Bulharska a z České republiky. Kolegyně z Portugalska, které pracovní povinnosti nedovolily přijet za námi, s námi byla ve spojení online. Mne doprovázela kolegyně Petra Kochrdová.

V průběhu pěti dní jsme se každý den dopoledne i odpoledne setkávaly ve škole ve Vigu a pracovaly na projektu. V připravených prezentacích a padletech jsme si navzájem postupně představily své země, města, školy, a především své žáky. Zrekapitulovaly jsme veškeré projektové aktivity z předešlého školního roku 2020/2021, jež bohužel směly proběhnout pouze online. Poté jsme plánovaly aktivity a mobility pro školní rok následující, což se dělo ve zvláštní atmosféře, neboť nikdo z nás neví, co následující týdny, měsíce přinesou a zda tato práce není zbytečná. Avšak kdo nic nedělá, sice nic nezkazí, ale nikam nevyrazí :o) Nejobtížnějším úkolem bylo naplánovat společná setkání v jednotlivých zemích tak, aby to vyhovovalo všem.

V tuto chvíli máme v diářích termíny setkání ve všech zemích, která by měla proběhnout v následujících dvou letech. Studenti z našeho gymnázia již mají jasno, kam si přejí vyrazit.

Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D.