Adapťák na výbornou

BYLO NEBYLO…….tedy v našem případě spíše NEBYLO BYLO……Zní vám to jako popletený začátek pohádky? Nejste daleko od pravdy. Vždyť po loňském společenském půstu, komunikační dietě a shromažďovacím embargu, kdy nic NEBYLO, se letos mohl uskutečnit adaptační kurz naší nové Primy. Tak tedy BYLO. A stálo to za to, jako v pohádce. Ale pěkně popořádku.

Ve středu 8. září jsme se my všichni, účastníci kurzu, sešli v 8 hodin ráno ve škole, dokonale vybaveni a připraveni na dvoudenní dobrodružství. Ve třídě jsme nejprve absolvovali blok úvodních seznamovacích aktivit. Ale protože venku krásně svítilo a hřálo sluníčko, tak jsme se všichni přirozeně těšili na odpolední program zasazený do krásné přírody v okolí Vodňan. Po vydatném obědě se naši studenti vydali Zeyerovou stezkou až na nedaleké poutní místo Lomec. V krásném prostředí jsme pak strávili společně zbytek adaptačního kurzu.

Hry a aktivity byly:

 • kreativní (Vytvořit stínové sochy ctností a neřestí na stěnu lomeckého kostela, to byl někdy pořádný oříšek.)
 • inspirativní („Toto jsou naše zásady chování ve třídě.“, „Kluci, měli byste být gentlemani!“)
 • k zamyšlení (Někdy housle za dolar hrají lépe než housle za jmění.)
 • motivační (….aneb ze školníka ředitelem a naopak; Poznali jsme také, že úspěšný business se dá udělat i se vstupním kapitálem 10 kamínků.)
 • k uvědomění si svého místa ve třídě, v životě a k uvědomění si své důležitosti v kolektivu (I malý šroubek v lodi je velmi důležitý.)
 • k poznání ostatních (Ananas na pizzu ano nebo ne? Letní dovolená u moře nebo na horách? Čeština nebo matika? Toť otázky!)
 • ke spolupráci a vzájemné pomoci (Zkuste obrátit ne příliš velkou deku, alias kanoi, na které všichni v počtu 16 stojíte, aniž byste spadli do „vln rozbouřeného moře.“)….Dokázali to se super spoluprací skvěle a několikrát za sebou, i když se jim v průběhu akce „kanoe“ zmenšila na polovinu! (Pochopili například, že fráze „vlez mi na záda“ nemusí být pouze nezdvořilé odmítnutí, ale může to být i pokyn k taktickému manévru při nedostatku místa.)
 • rychlostní, soutěživé a postřehové („Kámen, nůžky, papír…….běěěěěěž! nebo „Já jsem vlk a všechny vás, ovečky, sežeru!“)
 • rychlé a hlučné
 • klidné a tiché („Každý si najděte svůj strom, který je vám v něčem podobný.“)
 • proložené poučnými příběhy a osobitou diskuzí

Jsou vám některé poznámky nesrozumitelné? Všechno vysvětlit a vypsat na papír nejde, zeptejte se přímo primánů, určitě se dozvíte spoustu detailů. Jen jim dopřejte více času, bude to delší vyprávění.

Středeční večer jsme pak strávili společně u ohně, opekli si špekáčky, snědli vše, co bylo po ruce (po aktivním dnu skutečně vyhládne), zahráli si několik her a vydali se na kutě.

Čtvrteční slunečné ráno nás překvapilo indiánskou rozcvičkou a dalšími skvělými aktivitami a v 10 hodin jsme se pomalu vydali zpět směrem na Vodňany.

Velké díky patří všem, kteří pro nás tento kurz připravili, zejména panu Josefu Prokešovi, jeho dvěma pomocníkům, Šimonovi a Kubovi, a bezesporu řádovým sestrám, které nám krásný areál zámečku na Lomci propůjčily k přespání a dovádění.

Myslím, že jsme si všichni dva společné dny užili a lépe se poznali. A pokud někdo do té doby ve třídě jen tak tiše a osaměle sedával ve školní lavici, tak to adaptační kurz určitě změnil. Uvědomili jsme si, že je jedno, jestli někomu jde čeština a někomu matika, jestli je vysoký nebo malinký, my jsme prostě jeden tým a každý má v tom týmu svoje místo a bez něho už bychom nebyli kompletní. 

 Já osobně se už teď těším na další společné akce. A doufám, že vy také, moji primáni!

Vaše třídní učitelka

Mgr. Milena Čejková

 

A co o kurzu řekli samotní účastníci:

 • Zjistil jsem, že s každým ze třídy je zábava.
 • Líbily se mi hry, nelíbilo se mi, že jsme šli spát brzy.
 • Líbil se mi kurz a spolupráce, teď o svých kamarádech víc vím.
 • Lépe jsme se seznámili.
 • Moc jsem si kurz užila, byl super, všichni se smáli a pořád jsme něco hráli, bavilo mě to, příběhy mi přinesly ponaučení a bylo dobré se nad nimi zamyslet.
 • Hry byly super, byla tam velká sranda, líbilo se mi opékání vuřtů.
 • Bavily mě hry a líbilo se mi, jak jsme spolupracovali.
 • Líbily se mi týmové hry, naučil jsem se jména všech spolužáků.
 • Přineslo mi to kamarády a zážitky.
 • Adaptační kurz se mi celý líbil, bavily mě hry na gymnázium a parlament, kurz přinesl naší třídě přátelství a stmelení kolektivu.
 • Přineslo mi to nové kamarády, líbil se mi večerní táborák.
 • Líbilo se mi, že jsem tam byl, přineslo mi to kamarády.