Berlín, moderní město naplněné historií, v rámci projektu Erasmus+

Erasmus logo

Poslední červencový a první srpnový týden jsem díky projektu Erasmus+ měla možnost strávit v centru Berlína. Navštěvovala jsem zde jazykovou školu GLS Sprachzentrum, kde jsem se účastnila intenzivního výukového kurzu.

Jediným komunikačním jazykem byla němčina. Každý den jsem navštěvovala tři kurzy, dva dopoledne a jeden odpoledne. Bylo osvěžující vrátit se zpátky do školní lavice jako studentka. V dopoledních kurzech se v malé skupině účastníků procvičovala gramatika, slovní zásoba, výslovnost. Vyzkoušeli jsme si ale také moderovat zpravodajský pořad či napsat vlastní literární text s využitím klíčových slov. Odpolední kurz byl zcela zaměřen na didaktiku. S lektorem Torstenem jsem se intenzivně (jako jediný účastník) věnovala práci se čtenými a poslechovými texty při výuce němčiny. Bylo to obohacující a zároveň zábavné.

Lektoři přistupovali k výuce profesionálně. Většinou se pracovalo ve skupinách a formou tandemu. Prioritou nás všech bylo co nejvíce mluvit. Lektory zajímaly předně naše požadavky a zpětná vazba, flexibilně přizpůsobovali výuku našim přáním. Ve skupině panovala přátelská atmosféra a fungovala výborná spolupráce.

Své znalosti němčiny jsem si rozšířila jak v oblasti gramatiky, slovní zásoby a výslovnosti, tak i v oblasti řečových a poslechových dovedností. Osvojila jsem si nové metody pro práci s žáky při hodinách německého jazyka, obzvláště pak co se týče práce s texty čtenými i poslechovými. Již během prvního týdne mobility jsem mohla sledovat výrazný pokrok.

Ráda bych také vyzdvihla volnočasový program GLS, který probíhal pro nás účastníky po kurzech v odpoledních hodinách. Setkávala jsem se tu se skvělými lidmi, s nimiž jsem mohla sdílet své zkušenosti či si jen povídat. Užila jsem si fantastickou čtyřhodinovou projížďku po Berlíně na kole, doprovázenou vynikajícím komentářem, odkrývajícím jak historickou, tak moderní tvář města. Silně na mě zapůsobila návštěva Židovského muzea, kde člověku v němém úžasu naskakovala místy husí kůže. Oddychnout jsme si zašla do překrásné botanické zahrady či na promítání oscarového filmu “Nirgendwo in Afrika”.

Za účast v projektu Erasmus + jsem velmi vděčná. Ačkoliv se učím němčinu od svých devíti let a studovala jsem ji jako obor na FF MU v Brně, také i v zahraničí (Greiswald), po třech mateřských dovolených jsem cítila potřebu zdokonalit se především v oblasti fonetické (zlepšit výslovnost), v porozumění poslechového textu a případně i zvýšit své sebevědomí v různých komunikačních situacích. Pochopitelně si člověk v německy mluvícím prostředí osvojí mnohem více než jen “učebnicový” jazyk.

Na závěr nezbývá než vyslovit velké díky za možnost věnovat se dva týdny svému dalšímu vzdělání nejen v jazyce, ale i rozšiřování svých obzorů kulturních a historických, také i za možnost poznat zblízka krásy Berlína. To vše bylo pro mě velkým bonusem. Projekt přesáhl dalece má očekávání, navíc jsem poznala skvělé lidi. Všem, kteří pro sebe chtějí něco udělat, bych takovou zkušenost ze srdce přála.

Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D.