Haiku Moment

V pondělí 13. září jsme se třídou navštívili vodňanskou synagogu a projekt s názvem Haiku Moment neboli tvůrčí dílnu s japonskou poezií. Po celou dobu nás, nejen slovem, ale i hrou na kantelu, provázel pan Pavel Janšta. Měli jsme se s haiku seznámit hravou formou.

Na úvod jsme se všichni představili. Poté jsme v bambusovém altánku poslouchali ukázky haiku v japonštině. Mohli jsme zkusit hádat, o čem tyto krátké tříveršové básně jsou. Následně nám byly přeloženy do českého jazyka. Dokonce si i každý z nás mohl zkusit napsat haiku o pěti, šesti či sedmi slovech na téma “houba”. Nakonec bylo hlasováním zvoleno nejlepší haiku od Adély Roučkové, které bude přeloženo do japonštiny: „Hluboko v mechu, dítě stromů, rosa zahalí žlutou vílu.”

Během workshopu jsme si mohli prohlédnout i obrazy od japonské umělkyně Hiromi Ogaty. Každý se měl na závěr postavit k obrazu, který ho nejvíce zaujal, a přemýšlet o tom, čím ho oslovil.

Tento projekt se mi líbil. O haiku jsem předtím neslyšel, jsem tedy rád, že jsem tuto básnickou formu poznal. Dokonce jsem si mohl pohrát se slovy a zkusit i vlastní tvorbu.                                                           Jirka Šídlo, II. NG