Chemie

Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně, ve třídách II. NG – 3. VG. Třída 4. VG  má jednu hodinu týdně. Výuka probíhá jednak v kmenových třídách (obecné části), jednak v odborné učebně (praktické části, laboratorní cvičení). Důraz je Číst dále …

Historie

Gymnázium Vodňany svou existencí navazuje na dlouholetou tradici vodňanského všeobecného středoškolského vzdělávání, která sahá hluboko do 30. let 20. století. První dochované maturitní tablo je již z roku 1939. Historie Gymnázia ve Vodňanech se datuje od roku 1952.V tomto roce Číst dále …