Informace k výsledkům přijímacího řízení

V úterý 2. května 2023 od 8 do 12 hodin mohou dle §38 Správního řádu č. 500/2004 Sb. zákonní zástupci uchazečů využít možnosti nahlédnout do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí.

K nahlédnutí ve spisu bude tato dokumentace: pozvánka k JPZ od našeho gymnázia, doručenka o převzetí pozvánky ke studiu, vyplněné (neopravené) záznamové archy ze dne konání JPZ a opravené testy od společnosti CERMAT.

Seznam přijatých uchazečů nebude v tuto dobu ještě k dispozici.