Předání finančního daru

Dne 16.1.2023 nás v naší třídě I. NG navštívil pan RNDr. Ladislav Havel z ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE, kterému třída předala vybraný příspěvek pro fond humanity. Ještě jednou chci poděkovat všem studentům I. NG a pochválit je za tento nápad a organizaci celé charitativní akce, která proběhla 5.12.2022 formou prodeje vlastnoručně upečených výrobků.

                                                                          Mgr. Květa Chocholová