FRESSH! Online meeting

Ve středu 8.12. proběhl online meeting našich žáků s žáky z řecké Kalamaty. Využili jsme naši hybridní učebnu. Setkání se vydařilo, děti si vyměnily informace o svých školách, městech a zemích a popřály si hezké Vánoce. V lednu nás čeká další online meeting, tentokrát se Španěly.


Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D.