EXKURZE A VÝLET  IV.NG – SOUMARSKÝ MOST

Tábořiště Soumarský most se nachází na horním toku Teplé Vltavy v těsné blízkosti Národního parku Šumava, poskytuje možnost klasického táboření bez elektrického proudu a dalších vymožeností moderní civilizace.

14.6.

Příjezd vlakem, orientace v terénu

Naučná stezka Soumarské rašeliniště

Systém opevnění  ŘOP

Rozbití tábora, opékání na ohni

Noční stezka odvahy

15.6.

Koupání v Teplé Vltavě

Balení a odjezd

Třída IV.NG se chovala vzorně, o naučnou část jevili studenti zájem, k sobě navzájem i k přírodě se chovali ohleduplně.  Akci hodnotím kladně.             

                                                                                                              Mgr. Klára Hunešová