Beseda s Věrou Sosnarovou

Dne 19.10 2018 zavítala na naši školu vzácná návštěva. Až z jižní Moravy přijela jedna z posledních žijících pamětnic sovětského gulagu Věra Sosnarová. Paní Sosnarová byla do Sovětského svazu odvlečena jako čtrnáctiletá dívka se svojí maminkou a mladší sestrou hned  v roce 1945. Zpátky se mohly, bohužel už bez zemřelé maminky, vrátit až po téměř  20 letech. Paní Sosnarová popsala studentům svůj těžký život a na konci besedy podepsala zájemcům knihu Krvavé jahody, která vypovídá o jejím životě. Poděkování patří i panu Jiřímu Braunerovi, který paní Sosnarovu do Vodňan doprovodil.

                                                                                                Mgr. Michael Sekyrka