Chemie

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM VODŇANY

MATURITNÍ OKRUHY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

CHEMIE 

 1. Složení a struktura atomu
 2. Chemická vazba
 3. Periodický zákon a periodická soustava prvků
 4. Roztoky
 5. Chemická reakce a její druhy
 6. Chemie s-prvků
 7. Chemie nekovových p-prvků
 8. Chemie kovových p-prvků
 9. Chemie d-prvků
 10. Radioaktivita a radioaktivní rozpady
 11. Chemická kinetika
 12. Chemická rovnováha
 13. Termochemie
 14. Uhlovodíky a jejich rozdělení
 15. Alifatické uhlovodíky
 16. Aromatické uhlovodíky
 17. Dusíkaté deriváty
 18. Alkoholy a fenoly
 19. Karbonylové sloučeniny
 20. Karboxylové sloučeniny
 21. Deriváty karboxylových kyselin
 22. Syntetické polymery
 23. Lipidy a metabolismus lipidů
 24. Sacharidy
 25. Metabolismus a biosyntéza sacharidů
 26. Proteiny
 27. Regulace biochemických procesů
 28. Nukleové kyseliny a biochemické základy dědičnosti
 29. Energetika chemických a biochemických dějů
 30. Chemické technologie a jejich vlivy na životní prostředí