Informace k provozu školy od 10. května 2021

Od 10. 5. 2021 (lichý týden) se výuky účastní třídy I. NG (prima) a III. NG (tercie).

Od 17. 5. 2021 (sudý týden) se výuky účastní třídy II. NG (sekunda) a IV. NG (kvarta).

Výuka se uskutečňuje dle standardního rozvrhu (v homogenních skupinách). V hudební výchově se nesmí zpívat. Tělesná výchova se uskutečňuje jen ve venkovních prostorách. Při vstupu jsou žáci povinni si dezinfikovat ruce. Žáci jsou povinni mít zakrytá ústa zdravotnickou obličejovou maskou (zdravotnická rouška) nebo respirátorem. Je povinné testování žáků a zaměstnanců:

 • testovat se nemusí žáci, kteří doloží, že prodělali laboratorně potvrzené onemocnění Covid­‑19 a od pozitivního PCR testů neuplynulo více než 90 dnů, doklad předloží (osobně nebo emailem),
 • Čestné prohlášení o prodělaném Covidu – ke stažení
 • testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek od 7.30 do 8.00 v učebnách v přízemí dle rozpisu s TU,
 • pokud žák nebude v době testování ve škole, je povinen ihned po příchodu se dostavit do kanceláře gymnázia a provést test,
 • u testování bude přítomen dozor,
 • pokud bude v pondělí některý z žáků pozitivní, ihned odchází ze školy, od školy dostane doklad o pozitivním Ag testu a nechá si praktickou lékařkou vystavit elektronickou žádanku k PCR testu, ostatní žáci se účastní výuky,
 • pokud bude některý z žáků pozitivní ve čtvrtek, postupuje se jako v pondělí, třída však odchází ze školy, pokud bude PCR daného žáka pozitivní, třída odchází do karantény, dále řeší KHS, pokud je PCR daného žáka negativní, můžou se vrátit žáci k prezenční výuce,
 • rodiče jsou povinni školu neprodleně informovat o výsledku PCR testu, v případě pozitivního výsledku škola pošle krajské hygienické stanici seznam žáků, kteří byli s pozitivně testovaným žákem poslední dva dny v kontaktu,
 • třída v karanténě má distanční výuku.

Stravování ve školní jídelně:

 • výdej obědů bude probíhat podle rozvrhu (eventuálně pokynů třídního učitele),
 • žáci si neberou ze zásobníků příbory (podává učitel),
 • při čekání na oběd dodržují rozestup 2 m,
 • u stolu mají rozestup mezi sebou min 1,5 m,
 • žáci mají vždy automaticky oběd přihlášený (lichý týden = I. NG a III. NG, sudý týden II. NG a IV. NG.

Doc. PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.

Základní škola a Gymnázium Vodňany