CodeWeek 2019

První CodeWeek je za námi! V hodinách anglického jazyka se mé skupiny ze tříd prima, sekunda, tercie, sexta a septima zapojily do evropského týdne programování. Je to projekt, který propaguje kreativitu, řešení problémů i metodu CLIL.  Programování, nebo chcete-li kódování, Číst dále …