Výlet do Berlína na konci roku ve znamení němčiny

Od 24. června do 25.6. putovaly třídy sexta a septima do Berlína, kde jsme si prohlédli nejvýznamnější památky tohoto velkoměsta. Navštívili jsme dokonce i budovu Bundestagu se skleněnou kupolí či Braniborskou bránu. Na vyhlášené ulici Kudamm jsme zažili  i nefalšovanou atmosféru Mistrovství Evropy v kopané.

Skončil tím na naší škole rok ve znamení němčiny, kdy naši studenti ze tříd kvarta, sexta a septima navštívili v průběhu roku města Norimberk, Drážďany, Berlín a skupina studentů ze sekundy a kvarty strávila začátek června týden ve stínu mrakodrapů na partnerské škole ve Frankfurtu. Tím se završil velmi úspěšný školní rok, kdy naši studenti vyhráli i okresní kola olympiády v německém jazyce jak v nižší, tak vyšší kategorii.

Mgr. Michael Sekyrka