S recitací do kraje

Blahopřejeme Leontýnce Bednaříkové z II. NG, která s textem od G. Rodariho Brif, bruf, braf postoupila do krajského kola recitační soutěže.