Počty přijatých přihlášek

  • Celkový počet přijatých přihlášek: 180
  • Přehled přihlášek podle oborů:
    • 79-41-K/41 Gymnázium / (denní) 87 (čtyřleté gymnázium)
    • 79-41-K/81 Gymnázium / (denní) 93 (osmileté gymnázium)