„Pravěké“ kopřivové šaty – výstava v MaG Vodňany

Jak vyrobit kopřivové šaty? To se dozvěděly třídy 1. VG a 1. G4 na výstavě v Městské galerii ve Vodňanech. Celou výstavou nás provedla paní ředitelka Jitka Velková. Ukázala nám několik krátkých filmů, které přibližovaly nejen výrobu šatů, ale i život lidí v době kamenné. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací – například o termoregulačních schopnostech šatů, znovupoužitelných šípech a pokusili jsme se i správně seřadit technologický postup při výrobě látky od sběru kopřivových stonků po tkaní na horizontálním stavu.  

                                                                                              studenti 1. VG

Dne 22. 2. šla naše třída I. NG do městské galerie na výstavu „Kopřivové šaty“. Výstava byla o pravěkých lidech, jak dokázali vyrobit šaty z kopřiv, jaké používali nástroje a další předměty. Mě nejvíce zaujalo, jak odborníci zabývající se projektem na výrobu šatů z kopřiv, zkusili vyrobit šaty stejným způsobem, jako to dělali pravěcí lidé. Ty šaty se jim vážně povedly a vyrobili i další předměty pravěkých lidí. Celá výstava byla velmi zajímavá.

                                                                                              Natálie Enochová, I. NG