Ředitelské volno 27. 11. 2023 + informace ke stávce

Ředitelské volno 27. 11. 2023

Ředitelka školy vyhlásila dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění na 27. 11. 2023 volný den (tzv. „ředitelské volno“). Volný den byl vyhlášen z důvodu, že víc jak 95 % zaměstnanců se připojuje ke stávce.

Barbora Křížková Louženská

ředitelka školy

Informace ke stávce 27. listopadu 2023

Vážení rodiče, studentky, studenti,

informuji vás tímto o naší podpoře výstražné stávky, kterou vyhlásil Českomoravský odborový stav pracovníků ve školství na pondělí 27.11.2023.

víc jak 95 % zaměstnanců se připojuje ke stávce (všichni nepedagogičtí pracovníci). Škola není schopná zajistit svůj provoz a bude v pondělí 27. listopadu zavřena. Děkujeme za pochopení. 

Důvodů, proč Českomoravský odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku, je více a jsou jednoznačné.

Naším společným zájmem je, aby žáci (vaše děti) získali kvalitní vzdělání v dobrých podmínkách. Myslíme si, že to je nyní ohroženo. Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání. Věříme, že naše důvody chápete.

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil:

  • Snížení platů nepedagogických pracovníků.
  • Výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce– to znamená především omezení dělení tříd na skupiny (např. cizí jazyky, český jazyk, matematika, informatika, pracovní a tělesná výchova), ve kterých je vzdělávání efektivnější, zrušení párové výuky apod.
  • Snížení počtů asistentů pedagoga– to znamená ohrožení společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Omezení pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání.

 Ze seznamů zapojených pracovníků do stávky předaných k mým rukám stávkovým výborem vyplývá:

  • Všechny 3 budovy (budova Alešova, budova Bavorovská i odloučené pracoviště Výstavní) budou mimo provoz.
  • Zařízení školního stravování bude mimo provoz.
  • Školní družiny ZŠ budou mít přerušený provoz, nicméně zde bude zajištěn minimální provoz jednoho oddělení/třídyna budově Alešova 50 v max. počtu 30 účastníků/žáků od 6:00 do 16:00 hod, nejpozdější příchod v 8:00, poté bude škola z důvodu bezpečnosti uzamčena. Přestože bude přerušen provoz školní jídelny, bude školní stravování pro přihlášené účastníky/žáky zajištěno. Přihlašovat se do tohoto oddělení/třídy lze elektronicky zaslanou zprávou přes Komens vedení školy (bukacova@zsgvodnany.cz, romana.chloupkova@zsgvodnany.cz) od okamžiku zveřejnění do pátka 24.11.2023 do 8:00 hodin vždy s uvedením jména a příjmení účastníka/žáka, rozsahu docházky (od-do) o způsobem odchodu (sám-a/doprovod). V případě naplnění maximální kapacity budou mít přednost mladší účastníci/žáci.

Děkujeme za pochopení a podporu.

V případě jakékoliv změny vás budu informovat obratem.

 

Barbora Křížková Louženská

ředitelka školy