Hynek Bočan: Světla, kamera, akce!

Určitě jste někdy slyšeli nebo aspoň zaslechli jméno Hynek Bočan. Pan Bočan je jeden z nejznámějších českých režisérů. K jeho filmům například patří S čerty nejsou žerty nebo Svatební cesta do Jiljí, ale pracoval i na spoustě seriálů například Zdivočelá země, Záhada hlavolamu, Přítelkyně z domu smutku a další. Jednoduše řečeno Hynek Bočan je ikona české kinematografie a my jsme měli tu jedinečnou možnost si s panem režisérem promluvit. 

Ve třídě jsme se snažili nabudit co nejvíce přátelskou atmosféru, abychom pana režiséra příjemně přivítali, když si na nás udělal čas a vypravil se k nám sám z Prahy. A najednou přišel, ve třídě opadla nervozita a všichni už měli chuť se pana Bočana ptát na jeho život a dílo. Nejvíce nás asi zajímalo, jak se spolupracuje s herci, jaké byly jeho začátky, jak se dostal k některým scénářům a jaké to vlastně bylo natáčet filmy, které nepodporovali režim v dobách komunismu. 

Pan Bočan nám pověděl o tom, jak měl pět let zakázáno točit po roku 1968, protože v šedesátých letech byla pouta komunismu volnější a vydal spoustu filmů, které ne úplně souzněly s režimem, a proto pět let žil sice s rentou, ale stálou nejistotou, že všechno skončí, dostane výpověď a už si nenajde práci, která by ho nejen naplňovala, ale která by také uživila jeho rodinu.  

Pan režisér nám pověděl spoustu podobných příběhů, ale ty jsou jeho a on je ten, který by je měl vyprávět. Celá naše třída je moc vděčná, že měla tu možnost potkat se s mistrem. 

Julie Fleischmanová 3.VG