1. místo v soutěži Vícejazyčnost je bohatství

Do projektu se zapojilo mnoho žáků naší školy, pracovali napříč ročníky v hodinách českého jazyka, cizích jazyků, výtvarné výchovy i informatiky.

  • V hodinách českého jazyka četli žáci příběhy z časopisů Kamarádi, pracovali ve skupinách a zpracovávali jednotlivé pohádky z různých koutů světa.
  • V hodinách německého jazyka se seznámili s tradicemi, symboly a s příběhem o Sandmännchen.
  • V hodinách anglického jazyka četli články o anglicky mluvících zemích, seznamovali se se symboly jednotlivých států, četli o Robinu Hoodovi, poslouchali audioknihu, plnili úkoly a vytvářeli projekty na dané téma.
  • V hodinách španělského jazyka si četli a převyprávěli příběh, jehož hlavním hrdinou je Don Quijote de la Mancha.
  • V hodinách informatiky vyhledávali symboly jednotlivých zemí, národní květiny, poslouchali hymny a vytvářeli QR kódy.
  • V hodinách výtvarné výchovy namalovali na plátna oceány, vyrobili mapu světa a vytvořili plakáty se symboly jednotlivých států se kterými se v hodinách českého, německého, anglického a španělského jazyka učili.
  • Odkaz na stránky časopisu Zaedno
  • Fotogalerie

Všem žákům a kolegům, kteří se do soutěže zapojili děkujeme.

Mgr. Barbora Křížková Louženská, Mgr. Petra Kochrdová