Dveře budoucnosti aneb Vize Česka

V dnešní době, kdy se svět mění tak rychle, je klíčové mít jasnou vizi budoucnosti. Pro každou zemi je tato vize základem pro růst, rozvoj a prosperitu. V České republice máme to štěstí, že můžeme přemýšlet o naší budoucnosti s nadějí a důvěrou, a proto jsme se vydali do Tábora poslechnout si a zamyslet se nad vizí naší země.  

Jak už jsem zmínila hlavním tématem přednášky byla budoucnost, a to kam my, naše generace, hodláme směřovat naši zemi. Měli jsme šanci vyslechnou si několik známých českých „vizionářů“.  

Se svými sny a tvrdou prací nás ohromil Martin Šonka, který je skvělý exemplář toho, že jít si za svými touhami se vyplatí. Dalším inspirativním hostem byla Eva Nečasová, která svým uměním šokuje a zároveň probouzí emoce snad ve všech. Eva Nečasová, není jen úžasná umělkyně, ale je i odbornicí na AI a snaží se v tomto tématu vzdělávat i ostatní a zvláště mladé. Tomáš Slavata, přednášel o tom jak i přes všechno co jako mladý zažil se díky sportu a silnému charakteru stal člověkem, který pomáhá druhým a hlavně dětem. Poté jsme taky mohli slyšet Pavla Boušku. Pavel Bouška je úspěšný podnikatel a jeden z českých milionářů. Pan Bouška, se snažil nás co nejvíce zapojovat do jeho přednášky. Usiloval o to, aby v nás podnítil podnikavého ducha a myslím, že se mu to povedlo. Erik Tabery, šéfredaktor časopisu Respekt, s námi hovořil o dezinformacích a jak je důležité si kontrolovat informace. Také nám popisoval, jak nejspíše bude vypadat zpravodajství v budoucnu. 

Přednáška ve mně vyvolala spoustu otázek a nápadů a jsem vděčná, že jsem měla tu možnost si všechny tyto osobnosti vyslechnout.  

Julie Fleischmanová 3.VG