Polsko živě…

Fotogalerie

Den 6

Poslední den jsme si přivstali, protože jsme měli namířeno do města Toruń. Navštívili jsme muzeum perníku a vytvořili jsme si svůj vlastní ozdobný perníček. Prohlédli jsme si celé městské centrum za doprovodu zapálené průvodkyně a v muzeu Mikuláše Kopernika jsme poznali jeho život a dílo. Po nabitém programu jsme šli na výborný oběd do restaurace. Po kratším rozchodu jsme se vydali na dlouhou a vyčerpávající noční cestu do Vodňan. 

Michal Sellner, 4.VG

Den 5

Dnešní program byl velmi nabitý. Kromě každodenní dopolední výuky  (matematické funkce a propojení německého a anglického jazyka) jsme po obědě navštívili Exploseum. Exploseum je muzeum výbušnin v bývalé muniční továrně DAG Fabrik Bromberg.

Večer jsme zakončili večeří na rozloučenou s polskými studenty.  

Pavla Stluková 2.VG, Lucie Skuhrovcová 1.VG

Den 4

Dnešní den byl plný učení, jelikož jsme měli šest vyučovacích hodin. První hodina byla angličtina, kde jsme si povídali o českých a polských jídlech. Poté jsme měli tělocvik, při kterém jsme hráli hry a dokonce jsme si i zatančili. Následovala lekce fyziky o odrazu světla a hodina chemie, na které jsme prováděli několik experimentů v laboratoři. Pak jsme počítali slovní úlohy zadané v němčině a poslední hodinu (IT) jsme se učili rýsovat v aplikaci Geogebra.

Den 3

Náš den začal příchodem do školy, kde jsme měli první hodinu matematiku. Hodina probíhala stylem vysokoškolských přednášek. Pak následovala hodina anglického jazyka, kde jsme probírali téma „můj idol”. Poslední úterní hodina byla biologie v botanické zahradě, kde jsme prakticky využili naše znalosti (morfologie rostlin, měření čistoty vody,…) a na území bydhošťské školy jsme zasadili strom přátelství. Po dobrém obědě nás čekala komentovaná prohlídka Bydhoště, kterou jsme zakončili tento den.

Hucková, Šídlo, Čejková, 2.VG

Den 2

ondělí se začalo ve škole seznamovacími hrami s polskými studenty. Poté jsme prezentovali o naší zemi a škole a předvedli českou polku a polskou mazurku. Následně jsme se účastnili dvou vyučovacích hodin němčiny a jedné hodiny angličtiny. Tím se zakončili aktivity ve škole a my jsme se šli najíst do gastronomické školy, zde nám uvařili a naservírovali jídlo zdejší studenti. Den byl zakončen únikovou místností, kde jsme spolupracovali, abychom odtamtud unikli. Zbytek dne už bylo volno.

Petr Landa, 4.VG

Den 1

Do Bydhoště jsme dorazili v 9 hodin ráno a hned se nás ujmula profesorka z lycea Vilo, kde se máme zúčastnit výuky přírodovědných předmětů. Ukázala nám náš hotel, kde jsme se dosyta nasnídali a seznámili se studenty, kteří s námi hráli průzkumnou hru po městě. Hra nás dovedla až do muzea mýdla a špíny, v němž jsme se zúčastnili prohlídky a vyrobili si vlastní mýdla. Poté jsme se vydali na poměrně neúspěšný lov dobré restaurace (neměli dostatek talířů) a v parku jsme trénovali polku a mazurku na zítřejší taneční vystoupení. Den jsme zakončili návštěvou pizzerie, kde jsme se přejedli k prasknutí.”

A. Nachlinger, E. Lachová a Z. Bačová, 1.VG