Stipendium na SŠ v zahraničí

Více informací zde: https://www.uwc.cz/

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO OBDOBÍ 2024-2026

  • Věk 16-17 let k 1.9.2024 (datum narození 2.9.2006 a mladší)
  • Schopnost ovládat anglický jazyk
  • Při postupu do druhého kola výběrového řízení je nutné uhradit registrační poplatek ve výši 1000 Kč (na místě v hotovosti nebo převodem na účet)
  • Navštěvovat střední školu v České republice
  • Být akademicky zdatný/á
  • Podat přihlášku do 19. listopadu 2023
  • V případě postupu do druhého kola doložit doporučující dopis od učitele/ky, trenéra/ky, nebo třeba od vedoucího tvého skautského oddílu nebo jiného dobrovolničení. Už teď začni přemýšlet nad tím, koho si zvolíš a kdo ti dopis bude během 3 týdnů v lednu schopný/á napsat.
  • V případě postupu do druhého kola výběrového řízení musí uchazeč/ka předložit souhlas svého zákonného zástupce se studiem uchazeče/ky na United World College v zahraničí stvrzený vlastnoručním podpisem zákonného zástupce.